Индустрија вести

Игра на табла

2018-06-28

Aигра на таблаемаса играшто вклучува бројачи илипарчињасе преместува или се става на претходно обележана површина или "табла", според збир на правила. Некои игри се базираат на чистостратегија, но многу од нив содржат елемент нашанса; and some are purely шанса, with no element of skill.

Games usually have a goal that a player aims to achieve. Early игра на таблаs represented a battle between two armies, and most modern игра на таблаs are still based on defeating opponents in terms of counters, winning position, or accrual of points.

There are many varieties of игра на таблаs. Their representation of real-life situations can range from having no inherent theme, like дама, да има специфична тема и наратив, какоКлуедо. Правилата можат да се движат од многу едноставни, какоИкс точка, на оние кои опишуваат игра универзумот во големи детали, какоЗанданите Змејови- иако повеќето од нив сеигри за играње улогикаде што одборот е секундарно на играта, служејќи за да ви помогне да визуелизира игратасценарио.

Времето потребно за да се научи да се игра или совлада игра варира во голема мера од игра на игра, но не е задолжително поврзана со бројот или сложеноста на правилата; игри какошахилиОдипоседуваат релативно едноставнаправила, but have great strategic depth.